abcofcolors.xyz

Цвет

(с.) зрително усещане, причинено от излъчена или отразена светлина.

Том първи e посветен на науката стояща зад феномена наричан цвят. Тук, ще разберете какво виждат вашите очи през съвкупността от открития и принципи на физиката формирали съвременното разбиране за светлина.

Отвори
Психология

(с.)  наука за всички форми на поведение на животните и хората.

Том втори описва влиянието на това, което виждаме върху нашето ежедневие. За себеосъзнаването, чрез основи на биологията. За изграждането на критично мислене поставящо под въпрос неизвестното с цел саморазвитие.

Отвори
Палитра

(с.) съвкупност от всички изразни средства, с които разполага един художник, писател и пр.

Том трети представя емоционалното и интелектуално въздействие на изкуството. Една интердисциплинарна изложба с истински примери за влиянието на визуалното и силата на цветовете.

Отвори

Ray will teach and amaze you. Providing a space, from which every person can freely learn about colors, how they affect us and how they can be used, will inspire for a higher quality of our visual world.

Become a Patron!